Wendelgelst N.V. wil de financiële markten eerlijker en transparanter maken door te zorgen voor een betere bescherming van- en sterkere juridische positie voor beleggers op die markten.

Als belegger heeft u recht op eerlijk beleggingsadvies. Op goede beleggingsproducten met redelijke kosten. Op tijdige, juiste en volledige informatie over- en inspraak in de ondernemingen en beleggingsfondsen waarin u belegt. Helaas is de realiteit anders. Nog te vaak is sprake van ondeugdelijke beleggingsdiensten en -producten, van misleiding of fraude, van besturen die hun aandeelhouders negeren, van wanbeleid of van misstanden in faillissementen. Gedupeerde beleggers blijven nog te vaak in de kou staan. Overheidstoezicht is niet altijd voldoende.  

Wij geloven daarom dat beleggers voor hun rechten moeten opkomen. Wij willen u daar graag bij helpen. Wij treden op tegen misstanden en zorgen dat schade aan beleggingen wordt vergoed.