Wendelgelst NV helpt u op basis van gunstige Tarieven en Voorwaarden. Keuze uit een vaste prijs, 'No Cure, no Pay / No Win, No Fee' volledige procesfinanciering of verkoop van uw vordering.

color-blocks-7Vaste prijs

Veel voorkomende zaken nemen wij vaak aan op basis van een vaste prijs. U betaalt dan een vast bedrag voor onze werkzaamheden. Vaak bieden wij klanten de mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te betalen. Daarnaast geven wij u een goede indicatie van de eventuele bijkomende kosten die u zou kunnen verwachten als er een procedure zou moeten worden gestart. Indien een externe advocaat moet worden ingeschakeld, bieden wij u ook hiervoor zoveel mogelijk een vaste prijs. U ontvangt van ons een duidelijke offerte waardoor u van tevoren weet waar u aan toe bent.

color-blocks-2No cure, no pay / no win no fee


U betaalt alleen bij resultaat. Meestal is dit een percentage van de netto opbrengst van de zaak. Dit percentage ligt meestal tussen de 20% en 40% en is onder meer afhankelijk van het financiële omvang van uw claim, de kans van slagen, of de zaak in onderhandeling kan worden opgelost of dat een procedure moet worden gevoerd en de verwachte duur en kosten van die procedure. Omdat onze beloning resultaatsafhankelijk is mag u verwachten dat wij u helpen een optimale oplossing te bereiken.

color-blocks-1Volledige procesfinanciering

In dit geval neemt Wendelgelst NV het volledige procesrisico op zich. Dat betekent dat alle advocaat- en proceskosten voor onze rekening zijn, inclusief een eventuele proceskostenveroordeling. Dit is dus een uitgebreide variant van no cure, no pay. Bij volledige procesfinanciering kunt u uw vordering dus zonder enige kosten of financieel risico bij ons in behandeling geven. Zeker wanneer de tegenpartij kapitaalkrachtig is en uw claim betwist, terwijl u zelf over beperkte financiële middelen beschikt, kan het aantrekkelijk zijn uw vordering op deze basis in behandeling te geven.

color-blocks-1Verkoop van uw vordering

In sommige gevallen is Wendelgelst NV bereid om uw vordering op een failliete of insolvente onderneming over te nemen. Denk u hierbij aan bedrijfsobligaties, handelsvorderingen van leveranciers en kredietvorderingen van banken en andere financiers. U ontvangt dan van ons een bedrag ineens voor uw vordering. U kunt het dossier dan zelf sluiten.