mr. Jeroen Wendelgelst RBA,  Advocaat voor Beleggers en Ondernemers

Jeroen is advocaat voor beleggers en ondernemers. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat en bedrijfsjurist op het gebied van het financieel recht en ondernemingsrecht.

Contact

Telefoon: 020 299 26 22 / 06 83 03 70 46
E-mail: jeroen.wendelgelst@wendelgelst.nl 

Zaken voor Beleggers, Beheerders en Beleggingsondernemingen:  

 • Klachten over vermogensbeheer en beleggingsadvies
 • Beleggingsfondsen: structuur, documenten en aansprakelijkheid 
 • Regulering, toezicht en handhaving door AFM en DNB
 • Corporate Governance en conflicten binnen beursvennootschappen
 • Beleggingsfraude bestrijden en schadevergoeding vorderen 
 • Duurzame en alternatieve beleggingen 
 • Zelf beleggen in MKB-ondernemingen 

Zaken voor Ondernemers: 

 • Bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht 
 • Oplossen van conflicten met bank of verzekeraar
 • Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders of vennoten
 • Reorganisatie en doorstart bij financiële moeilijkheden 
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • Opstellen van zakelijke contracten en oplossen van conflicten  
 • Conflicten met overheid over vergunningen en handhaving 

Procedures voor Beleggers en Ondernemers: 

 • Kort geding zaken
 • Collectieve acties 
 • Klachtprocedures bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
 • Bezwaar en beroep tegen besluiten van overheid en toezichthouders
 • Enquêteprocedure en uitkoopzaken bij de Ondernemingskamer
 • Handelszaken bij Rechtbank en Gerechtshof
 • Arbitrage en bindend advies procedures 

Lidmaatschappen:

Jeroen is lid van de volgende beroepsorganisaties en specialisatieverenigingen:

 • Nederlandse en Amsterdamse Orde van Advocaten
 • Vereniging voor Financieel Recht
 • Vereniging Corporate Litigation
 • CFA Society VBA Netherlands