Arbeidsrecht

Print deze pagina

Als advocaat en jurist sta ik sinds 2002 met regelmaat werknemers en MKB-werkgevers bij in (dreigende) arbeidsconflicten over individueel en collectief ontslag, ziekte/arbeidsongeschiktheid en pensioen. Ik treed vooral op voor werknemers uit het management en staffuncties en voor middelgrote ondernemingen. Veel cliënten zijn werkzaam in de financiële sector, ICT, media en zakelijke dienstverlening.

Juridisch advies bij (dreigende) arbeidsconflicten
Ik adviseer werknemers en werkgevers onder andere over de volgende onderwerpen:

 • ontslag wegens reorganisatie / bedrijfseconomische redenen
 • ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • ontslag wegens andere persoonsgebonden redenen
 • conflict over re-integratie, loondoorbetaling of passende arbeid bij ziekte
 • positie van de statutair bestuurder van BV, NV, stichting of coöperatie
 • gevolgen van ontslag en ziekte voor aandelen en optieregeling
 • gevolgen van ontslag en ziekte voor pensioen en eigen woning hypotheek

Procedures bij arbeidsconflicten
Zo nodig kan ik u ook vertegenwoordigen in juridische procedures zoals:

 • procedures bij de Kantonrechter en het Team Handel van de Rechtbank
 • procedures bij het UWV, inclusief second opinions
 • kort geding over loon, toelating tot het werk en passende arbeid
 • hoger beroep procedures bij het Gerechtshof