Arbeids- & pensioenrecht

Advocatenkantoor Wendelgelst geeft advies en voert procedures voor werknemers en werkgevers, onder meer bij (dreigende) conflicten over individueel en collectief ontslag, ziekte/arbeidsongeschiktheid en pensioen. Veel van onze cliënten zijn of waren actief in de financiële dienstverlening, accountancy, ICT, medische zorg of het onderwijs. Het kantoor staat ook regelmatig buitenlandse werknemers (expats) bij.

Juridisch advies bij (dreigende) arbeids- en pensioenconflicten
Advocatenkantoor Wendelgelst adviseert onder andere over de volgende onderwerpen:

 • (Dreigend) ontslag
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsconflicten
 • Loonvorderingen
 • Voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
 • Individuele en collectieve waardeoverdracht van opgebouwde pensioenaanspraken
 • Korting en terugvordering van pensioen door de pensioenuitvoerder

Procedures bij arbeids- en pensioenconflicten
Zo nodig kan Advocatenkantoor Wendelgelst u vertegenwoordigen in juridische procedures zoals:

 • procedures bij de Kantonrechter en het Team Handel van de Rechtbank
 • procedures bij het UWV en de bestuursrechter
 • adviseren van cliënten bij mediation
 • kort geding procedures over loon, non-concurrentie, toelating tot het werk en passende arbeid
 • hoger beroep procedures bij het Gerechtshof