Eerste succesvolle schuldvermindering via de WHOA

Op 19 februari 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland voor het eerst een akkoord verbindend verklaard tussen een MKB-onderneming en zijn schuldeisers via de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Volgens die uitspraak moeten de concurrente schuldeisers van die onderneming afstand doen van ruim 80% van hun vorderingen. In deze blog geef ik een korte uitleg over de mogelijkheden die de WHOA en deze uitspraak ook kunnen bieden aan andere ondernemers.

Mogelijkheden van de WHOA

De WHOA is in werking getreden per 1 januari 2021. Met de WHOA kunnen onnodige faillissementen worden voorkomen. De belangrijkste 3 mogelijkheden van de WHOA zijn:

  1. De ondernemer kan de Rechtbank verzoeken om een afkoelingsperiode in te stellen. Tijdens die afkoelingsperiode mogen de schuldeisers hun rechten niet uitoefenen. De ondernemer kan dan in meer rust werken aan een herstelplan en een akkoord met de schuldeisers. De afkoelingsperiode kan, met verlenging, maximaal 8 maanden duren.
  1. De ondernemer kan de Rechtbank vragen om een akkoord tot schuldvermindering dat hij met (een deel van) zijn schuldeisers heeft gesloten verbindend te laten verklaren voor alle schuldeisers. Ook de schuldeisers die niet met het akkoord instemmen zijn dan gebonden. De rechter kan dit doen als de schuldeisers, ondanks gedeeltelijke afboeking van hun vorderingen, met het akkoord toch beter af zijn dan bij een faillissement van de ondernemer. Dat zal zich snel voordoen. Daarnaast dient minimaal één groep (klasse) schuldeisers te hebben ingestemd met het akkoord. Hiervan is sprake als de schuldeisers die instemmen samen 2/3de of meer houden van de totale waarde van de vorderingen in die groep. In praktijk kan het daarom soms al voldoende zijn als de huisbank of Belastingdienst instemt.
  1. De ondernemer kan de rechter vragen om toestemming om langlopende contracten, zoals de huur van een bedrijfspand of leasecontracten, tussentijds op te zeggen met een korte opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Een eventuele boete wegens vervroegde opzegging kan worden meegenomen in het schuldeisersakkoord waardoor de boete flink kan worden verminderd. Hiermee kan de ondernemer zich verlossen van langlopende contracten die anders onnodig geld zouden blijven kosten.

Wie kunnen de WHOA gebruiken?

De WHOA kan worden gebruikt door de volgende ondernemingen:

  1. Ondernemingen die in potentie levensvatbaar zijn maar die door tijdelijke problemen (zoals corona) of te hoge schulden het risico lopen om zonder schuldvermindering failliet te gaan. De WHOA kan dan worden ingezet om de schulden tot een houdbaar niveau te verminderen en de bedrijfskosten te verlagen door beëindiging van onnodige contracten.
  1. Ondernemers die van plan zijn om te stoppen en hun activiteiten op een gecontroleerde manier willen afwikkelen zonder faillissement. De WHOA kan dan worden gebruikt om bedrijfsonderdelen en waardevolle bezittingen zelf te verkopen en zelf regelingen te treffen met klanten, leveranciers en schuldeisers zonder de bemoeienis van een faillissementscurator. Hiermee wordt vaak een hogere opbrengst gerealiseerd en worden hoge faillissementskosten voorkomen.

Arbeidsovereenkomsten

De rechten van werknemers uit arbeidsovereenkomsten vallen niet onder de WHOA. Voor aanpassing of beëindiging van die overeenkomsten blijven de gewone wettelijke regels gelden.

Meer informatie?

Als u meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden die de WHOA u als ondernemer biedt dan kunt u contact opnemen met mr. Jeroen Wendelgelst, advocaat, telefoon: 06 83 03 70 46 of e-mail jeroen.wendelgelst@wendelgelst.nl

De uitspraak van de Rechtbank is hier te vinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:1398.