Disclaimer

Door de website www.wendelgelst.nl te bezoeken of te gebruiken stemt u als bezoeker/gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

  1. Alle informatie op deze website wordt verblijvend verstrekt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In het bijzonder kan deze informatie niet worden gezien als advies. Indien u informatie wilt krijgen over uw juridische positie in een bepaalde situatie is het raadzaam daarvoor een deskundige jurist te raadplegen. Jeroen Wendelgelst, Advocaat voor Beleggers en Ondernemers (hierna: het Kantoor) geeft geen garanties met betrekking tot de aard, actualiteit en inhoud van de informatie op deze website en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die mocht voortvloeien uit het gebruik daarvan.
  2. Het Kantoor staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van deze website en is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website.
  3. Links naar websites en andere informatiebronnen van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Het Kantoor is niet verantwoordelijk voor- en voert geen controle uit op het functioneren of de inhoud van die andere websites of informatiebronnen. Het gebruik daarvan is dan ook voor eigen risico. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het bezoeken of gebruiken daarvan mocht voortvloeien.
  4. Het is niet toegestaan om teksten of beelden van deze website te kopiƫren, verspreiden, vermenigvuldigen, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kantoor. Het Kantoor behoudt zich alle rechten voor ten aan zien van die teksten en beelden. Het afdrukken of downloaden van teksten of beelden uitsluitend voor eigen gebruik is wel toegestaan.
  5. Het Kantoor behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, daaronder mede begrepen de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Het is dan ook raadzaam om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  6. Op alle eventuele rechtsverhoudingen die verband mochten houden met deze website, de op of via deze website verstrekte informatie en het gebruik daarvan en met deze disclaimer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen hierover worden uitsluitend beslist door de Rechtbank Amsterdam.