Beleggingszaken

Advocatenkantoor Wendelgelst adviseert beleggers en beleggersorganisaties bij (dreigende) juridische conflicten over beleggingen. Het kantoor heeft unieke expertise op dit terrein en was betrokken bij grote zaken zoals de woekerpolis- en aandelenlease affaires en rechtszaken rondom beursvennootschappen zoals SNS REAAL, DPA Group, Vivenda Media Group en Vendex, alternatieve beleggingsfondsen zoals De Veste en EBC en (vermoedelijke) beleggingsfraudes zoals Centurion Vastgoed en TRE Investments.

Juridisch advies voor beleggers
Advocatenkantoor Wendelgelst geeft advies over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Klachten over vermogensbeheer, beleggingsadvies en hefboom beleggingen
 • Beleggingsfondsen: structuur, documenten en aansprakelijkheid
 • Vastgoedbeleggingen: beleggingsfondsen, vastgoedobligaties en vastgoedfinanciering
 • Bestrijden van beleggingsfraude en publieksmisleiding
 • Positie van obligatiehouders bij herstructurering of (dreigend) faillissement
 • Positie  van aandeelhouders in beursvennootschappen

Procedures voor beleggers
Advocatenkantoor Wendelgelst vertegenwoordigt beleggers in juridische procedures zoals:

 • Klachtzaken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
 • Enquête-, uitkoop- en onteigeningsprocedures bij de Ondernemingskamer
 • Kort geding procedures en bodemprocedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland
 • Bezwaar en beroepsprocedures tegen besluiten van de AFM, DNB en andere toezichthouders
 • Faillissementsprocedures, surseance van betaling en schuldeiserakkoorden
 • Vertegenwoordigen van beleggers als benadeelde partij in strafprocedures
 • Nederlandse en internationale arbitrage- en bindend advies procedures