Advocaat voor Beleggers

Print deze pagina

Ik treed op als advocaat voor particuliere en professionele beleggers. Particuliere beleggers zijn onder meer vermogende particulieren, family offices, financiële holdings en beleggersverenigingen. Professionele beleggers zijn onder andere zelfstandige vermogensbeheerders, beleggingsfondsen en beleggingsadviseurs. Cliënten komen uit heel Nederland en uit andere landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Juridisch advies voor beleggers
Ik kan u juridisch advies geven over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Klachten over vermogensbeheer, beleggingsadvies en uitvoering van orders
 • Beleggingsfondsen: structuur, documenten en aansprakelijkheid
 • Financiële toezichtwetgeving o.m. de Wft, MiFID, AIFMD, MAR en Wwft
 • Positie van aandeelhouders en obligatiehouders in beursvennootschappen
 • Bestrijden van beleggingsfraude en publieksmisleiding
 • Conflicten met de AFM, DNB en andere toezichthouders
 • Klachten over nieuwe beleggingsproducten zoals FinTech, cryptovaluta en duurzaamheid

Procedures voor beleggers
Zo nodig kan ik u ook vertegenwoordigen in juridische procedures zoals:

 • Klachtzaken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
 • Enquête-, uitkoop- en onteigeningsprocedures bij de Ondernemingskamer
 • Kort geding procedures en bodemprocedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland
 • Bezwaar en beroepsprocedures tegen besluiten van de AFM, DNB en andere toezichthouders
 • Faillissementsprocedures, surseance van betaling en schuldeiserakkoorden
 • Vertegenwoordigen van beleggers als benadeelde partij in strafprocedures
 • Nederlandse en internationale arbitrage- en bindend advies procedures