Ondernemingsrecht

Themafoto Ondernemingsrecht - 2

Advocatenkantoor Wendelgelst adviseert en procedeert al ruim 20 jaar voor MKB-ondernemers.

Advies voor ondernemers
Advocatenkantoor Wendelgelst adviseert ondernemers onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Conflicten en overeenkomsten tussen aandeelhouders en vennoten
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • Bankzaken: bijzonder beheer, opzegging krediet of bankrelatie en uitwinning van zekerheden
 • Reorganisatie en doorstart bij (dreigende) financiële problemen, o.m. met de WHOA
 • Opstellen en beoordelen van zakelijke contracten en voorwaarden

Procedures voor Ondernemers
Advocatenkantoor Wendelgelst kan u zo nodig ook vertegenwoordigen in juridische procedures zoals:

 • Kort geding procedures bij de Voorzieningenrechter en Kantonrechter
 • Civiele procedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland
 • Enquête- en uitkoopprocedures bij de Ondernemingskamer
 • Faillissementsprocedures, surseance van betaling en schuldeiserakkoorden
 • Leggen van conservatoire beslagen en uitwinnen van pand, hypotheek en zekerheden
 • Nederlandse en internationale arbitrage- en bindend advies procedures