Advocaat voor Ondernemers

Print deze pagina
Themafoto Ondernemingsrecht - 2

Als advocaat en bedrijfsjurist heb ik al ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en bijstaan van ondernemers en hun ondernemingen. Als zelfstandig advocaat richt ik mij vooral op middelgrote ondernemingen en hun eigenaren/directeuren. Dit zijn vaak Nederlandse ondernemingen maar in toenemende mate ook buitenlandse.  Veel cliënten zijn actief in de financiële of zakelijke dienstverlening, de ICT of de handel.

Juridisch advies voor Ondernemers
Ik adviseer ondernemers onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Overeenkomsten en conflicten tussen aandeelhouders en vennoten
 • Bankzaken: bijzonder beheer, kredietopzegging, uitwinning van zekerheden en afwikkeling van derivaten
 • Positie van de DGA en zijn onderneming bij (dreigend) faillissement of surseance
 • Herstructurering en doorstart van de onderneming in financiële moeilijkheden
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • Opstellen en beoordelen van veel voorkomende zakelijke contracten en voorwaarden
 • Oplossen van conflicten met klanten en leveranciers

Procederen voor Ondernemers
Zo nodig kan ik u ook vertegenwoordigen in juridische procedures zoals:

 • Kort geding procedures bij de Voorzieningenrechter en Kantonrechter
 • Civiele procedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland
 • Enquête- en uitkoopprocedures bij de Ondernemingskamer
 • Faillissementsprocedures, surseance van betaling en schuldeiserakkoorden
 • Leggen van conservatoire beslagen en uitwinnen van pand, hypotheek en zekerheden
 • Nederlandse en internationale arbitrage- en bindend advies procedures