Kort geding procedures

Print deze pagina

Als advocaat vertegenwoordig ik ondernemers en beleggers in kort geding procedures bij de Rechtbank.

Wat is een kort geding?
Een kort geding is een speciale spoedprocedure waarin de eiser de rechter vraagt om een voorlopige uitspraak te doen in een conflict. De rechter kan de gedaagde dan veroordelen om iets te doen of na te laten op straffe van een dwangsom als hij dit vonnis niet nakomt. Hoewel dit een voorlopige uitspraak is waar de Rechtbank in een latere hoofdprocedure (‘bodemprocedure’)  niet aan is gebonden, leert de praktijk dat een kort geding vaak tot een regeling tussen de partijen leidt. Vaak is dit al voor de zitting of tijdens de zitting. Ook zonder regeling legt een verliezende partij zich vaak bij de voorlopige uitspraak neer. Een kort geding kan daarom een goede manier zijn om een juridisch conflict op redelijk korte termijn te beëindigen.

Hoe lang duurt een kort geding?
Een kort geding kan vaak in 2 tot 4 weken zijn afgerond. Een kort geding wordt gestart doordat de advocaat een concept dagvaarding toestuurt aan de Voorzieningenrechter en hem vraagt om een datum en tijd vast te stellen voor de zitting. De advocaat laat vervolgens de definitieve dagvaarding door een deurwaarder uitbrengen aan de gedaagde. De gedaagde kan op de zitting mondeling reageren op de dagvaarding. Het is gebruikelijk dat de partijen kort voor de zitting nog (aanvullende) documenten aan de rechter toesturen. Bij een kort geding is daarom vaak sprake van grote tijdsdruk. Een goede advocaat is hier op ingesteld.

Welke zaken zijn geschikt voor een kort geding?
Het meest voorkomend in kort geding zijn vorderingen tot het nakomen van een contractuele verplichting of  het stoppen van onrechtmatig gedrag zoals:

  • Het afdwingen van een betaling of de levering van goederen
  • Staken van de inbreuk op het eigendomsrecht van de eiser
  • Opschorten van de uitvoering van een vonnis of de executie van een hypotheek of pandrecht
  • Opheffen van een conservatoir of executoriaal beslag op goederen
  • Afgeven van bepaalde documenten of andere bewijsmiddelen
  • Handhaven van een geheimhouding of non-concurrentieverplichting
  • Verbieden van een onrechtmatige publicatie of media-uiting