Kort geding zaken

kort-geding

Als advocaat vertegenwoordig ik beleggers en ondernemers ook in kort geding procedures.
Hierbij kunt u onder andere denken aan procedures over:

  • Het voortzetten van een zakelijk krediet, rekening-courant relatie of hypothecair krediet
  • Opschorten van de executie van een hypotheekrecht of pandrecht
  • Ingrijpen in het beheer van een beleggingsfonds, stichting obligatiehouders of administratiekantoor
  • Afgeven van documenten, digitale bestanden, gespreksopnames en andere bewijsmiddelen
  • Herstel van de bankrelatie na onrechtmatige opzegging en uitschrijving uit meldingsregisters
  • Opheffen van een conservatoir of executoriaal beslag op goederen
  • Het afdwingen van een betaling of de levering van goederen
  • Staken van de inbreuk op het eigendomsrecht van de eiser

Wat is een kort geding?
Een kort geding is een speciale spoedprocedure waarin de eiser de rechter vraagt om een voorlopige uitspraak te doen in een conflict. De rechter kan de gedaagde dan veroordelen om iets te doen of na te laten op straffe van een dwangsom als hij dit vonnis niet nakomt. Hoewel dit een voorlopige uitspraak is waar de Rechtbank in een latere hoofdprocedure ('bodemprocedure')  niet aan is gebonden, leert de praktijk dat een kort geding vaak tot een regeling tussen de partijen leidt. Vaak is dit al voor de zitting of tijdens de zitting. Ook zonder regeling legt een verliezende partij zich vaak bij de voorlopige uitspraak neer. Een kort geding kan daarom een goede manier zijn om een juridisch conflict op redelijk korte termijn te beëindigen.

Hoe lang duurt een kort geding?
Een kort geding kan vaak in 2 tot 4 weken zijn afgerond. Een kort geding wordt gestart doordat de advocaat een concept dagvaarding toestuurt aan de Voorzieningenrechter en hem vraagt om een datum en tijd vast te stellen voor de zitting. De advocaat laat vervolgens de definitieve dagvaarding door een deurwaarder uitbrengen aan de gedaagde. De gedaagde kan op de zitting mondeling reageren op de dagvaarding. Het is gebruikelijk dat de partijen kort voor de zitting nog (aanvullende) documenten aan de rechter toesturen. Bij een kort geding is daarom vaak sprake van grote tijdsdruk. Een goede advocaat is hier op ingesteld.