Praktijkvoorbeelden

Hieronder geef ik u enkele voorbeelden van door mij behandelde zaken.

Beleggingszaken

 • Klachtprocedures voor beleggers tegen banken, brokers en vermogensbeheerders, o.m. ABN Amro, ING, Rabobank, Fortis, Staalbankiers, Van Lanschot, Insinger de Beaufort en Citigroup
 • Optreden voor beleggers in vastgoedfondsen en vastgoedobligaties, onder meer Homburg Capital
 • Diverse procedures voor en tegen beheerders van hedgefondsen
 • Diverse procedures voor obligatiehouders, individueel en collectief
 • Collectieve acties over aandelenlease en beleggingsverzekeringen (‘woekerpolis’), o.m. tegen NN, AEGON, SNS, Achmea, Rabobank, Interpolis, Dexia, Defam en Groeivermogen
 • Optreden voor gedupeerde beleggers in diverse (vermoedelijke) beleggingsfraudes, onder meer TRE Investments, Centurion Vastgoed, UK Options en René van den Berg
 • Bijstaan van beleggers in een scheepvaart-CV

Bankzaken

 • Optreden voor diverse vastgoedbeleggers in conflicten met diverse banken over kredietopzegging, uitwinning van zekerheden en afwikkeling van rentederivaten
 • Optreden voor particuliere woningeigenaren in conflicten met hun bank over hypotheekverstrekking
 • Optreden voor hotelketen in conflict met bank over intrekken financieringsvoorstel
 • Optreden voor Holding-BV in conflict met bank over hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Optreden voor financieringsmaatschappij in conflict met buitenlandse bank
 • Voeren van complexe incassoprocedures voor diverse buitenlandse banken
 • Juridische advisering van buitenlandse bank over syndicated loans

Ondernemingsrecht

 • Conflicten tussen aandeelhouders in diverse ondernemingen, onder meer binnen een horeca keten, transportbedrijf, financiële dienstverlener, platenlabel en diverse ICT-ondernemingen
 • Optreden voor diverse DGA’s in procedures over bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement
 • Geschil tussen de partners van een joint venture in de voedingsmiddelenindustrie
 • Conflict over een bedrijfsovername in de chemische industrie
 • Geschil tussen een concertorganisator en zijn hoofdsponsor over een faillissement
 • Optreden voor een internationale handelsonderneming in een procedure tegen zijn transporteur over een grote transportschade
 • Diverse procedures voor crediteuren tegen bestuurders en/of de moedermaatschappij van failliete BV’s